homepage

八字

query app


什么是羊刃

2010-01-22 | 95836閱

羊刃就是八字中一些過強的干支組合,以日干為主,其他四支如見即是。例如甲干為陽木,假如再碰到同為陽木的卯支,則木的氣勢就太強了,過強即會成刃,反易傷身。陳希夷曾說:“陰陽萬物之理,皆惡極盛,當其極處,火則焦滅,水則涌竭,金則折缺,土則崩裂,木則摧折。故既而未極則為福;已極,則將反而為兇。”同理,如乙干遇辰支即為羊刃;丙、戊干遇午支、丁、己干遇未支、庚干遇酉支、辛干遇戌支、壬干遇子支、癸干遇丑支,亦皆為羊刃。

羊刃是一種很強硬的力量,但它不一定是兇惡的,必須看八字中的整體組合。假如一個人的八字很弱,陽刃可以起到很大的幫助作用,就比如你貧窮困難時,陽刃比如一個很強的兄弟,能幫你,支援你;假如八字本來就比較旺,再來陽刃的話就要為禍了。就比如你有錢時,一個很強的兄弟來,假如缺乏適當的制約的話,他會與你爭奪,劫你的財。

一般來說,男人八字命盤中含有“羊刃”,十支八九都是固執而不會輕易妥協讓步的大男人,但相對也是屬于有責任感的男人;而女人命中有羊刃,則是情緒不穩定且感情、婚姻輕易遭遇挫折的。

下文是命理學家們對八字中各種羊刃組合的總結,以供大家參考。


分享至Facebook分享至LINE
首頁 - 客戶端 - 回頂部